Kiki's Delivery Service - 1989
Kiki's Delivery Service - 1989

Kiki's Delivery Service

IMDb
A young witch, on her mandatory year of independent life, finds fitting into a new community difficult while she supports herself by running an air courier service.
Kiki / Ursula (voice)
Minami Takayama
Jiji (voice)
Rei Sakuma
Tombo (voice)
Kappei Yamaguchi
Osono (voice)
Keiko Toda
Mieko Nobusawa
Okino – Kiki's Father (voice)
Kôichi Miura
Rô-fujin (voice)
Haruko Kato
Hiroko Seki
Ketto (voice)
Yuriko Fuchizaki
Bakery Worker / Policeman (voice)
Kouichi Yamadera
Maki (voice)
Kikuko Inoue
Young Sempai Witch (voice)
Yuuko Kobayashi
Ketto's Mother (voice)
Mika Doi
Ketto's Father (voice)
Takaya Hashi
Baby (voice)
Chika Sakamoto
Toshiko Asai
(voice)
Hiroko Maruyama
Shinpachi Tsuji
Yûko Maruyama
Masa Saitō
Yûko Tsuga
(voice)
Tomomichi Nishimura
(voice)
Akio Otsuka
Yoshiko Kamei
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
Joe Hisaishi
Toshio Suzuki
Takeshi Seyama
Yasuyoshi Tokuma
Eiko Tanaka
Eiko Kadono
Morihisa Takagi
Mikihiko Tsuzuki
Shigeo Sugimura
Hinoshi Ono
Hiroshi Ohno
Kaoru Tanifuji
Kazutoshi Sato
103:00 min
1989