A Plasticine Crow - 1981
A Plasticine Crow - 1981

A Plasticine Crow

IMDb
Short animation of a Russian folk tale, made in 1981. A parody of the fable by Ivan Krylov "The Crow and the Fox".
Leonid Bronevoy
Aleksandr Levenbuk
Lev Shimelov
Grigoriy Gladkov
Alyosha Pavlov
Aleksandr Tatarskiy
Aleksandr Tatarskiy
Grigoriy Gladkov
Ernst Gaman
L. Varentsova
Aleksandr Kushner
Ovsey Driz
Eduard Uspensky
09:00 min
1981